Cégcsoportunk


Társaságunk a közösségi és az üzemi öntözésfejlesztéseinek megvalósításához a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 34/2008. (III. 27.) FVM Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (2008. és 2011.) pályázaton támogatást nyert. A beruházást 2013-2014. években közel 2.500 millió forint értékben sikeresen végrehjatotta.

Az ésszerűbb gazdálkodás kialakítása, a tevékenység racionalizálása és átszervezése, átláthatóbb elosztása, valamint a piaci igények hatékonyabb, gyorsabb kiszolgálása indokolttá tette az öntözési tevékenység elkülönítését egy, az öntözővíz szolgáltatását végző, termelést nem folytató, és egy, a szolgáltatott öntözővizet felhasználó, növénytermesztést folytató társaságokra. Ezáltal a beruházás hatékonysága jobban mérhetővé, és egymástól elkülöníthetővé válik. Mivel az állattenyésztés ezen tevékenységektől teljes mértékben elkülönül és más piaci alapon működik, ezért ezen tevékenység továbbvitelére szintén egy elkülönült társaságot célszerű működtetni.

Fentiekre tekintettel a Társaság Közgyűlése döntött a Komáromi Mezőgazdasági Zrt-ből szétválással létrejövő Dunavíz Zrt. és Szila-völgyi Zrt. társaságok megalapításáról.

Dunavíz Zrt.

A Társaság az öntözésfejlesztési beruházás közösségi eszközeinek tulajdonosa lett. Feladata az öntözővíz kiemelése a Duna folyamból, valamint egyéb vízbázisokból és a tulajdonában lévő csővezetéken keresztül eljuttatni az öntözőberendezésekhez a vizet.


Szila-völgyi Zrt.

A Társaság az öntözésfejlesztési beruházás üzemi eszközeinek tulajdonosa lett. Feladata az öntözési szolgáltatás a szántóterületeken, tehát a Dunavíz Zrt-től megvásárolt öntözővízzel, a tulajdonában lévő öntözőberendezésekkel a szolgáltatást teljesíteni.


AGRORUM Kft. (Ács)

Ácsi Mezőgazdasági Zrt.

Az Ácsi Mezőgazdasági Szövetkezet és a mellette működő AGRORUM Kft. ca. 1200 ha szántóterületen végez növénytermesztési tevékenységet. A cégek tulajdonosai 2017. év elején akként döntöttek, hogy értékesítik a Szövetkezetben és a Kft-ben meglévő üzletrészeiket megfelelő ajánlat esetén. A cégek átvilágítását követő hosszas tárgyalások eredményeképpen Társaságunk közgyűlése elfogadta a menedzsment javaslatát a szövetkezet és a Kft felvásárlásáról, így 2017. májusától a két társaság a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. lenyvállalataiként működnek tovább. A szövetkezet 2017. évben zártkörűen működő részvénytársasággá alakult át.